Mềm hơn sau mỗi lần giặt.

Mịn màng qua năm tháng.

 

MÁY SE SỢI 2500 VÒNG/PHÚT

SỢI VẢI CHẮC VÀ BỀN

350 THREAD COUNT

BỀ MẶT VẢI MỊN